PRODUCT

FLEXIBLE

PACKAGING

  • Bread
  • Sandwich
  • Rice ball

  Daily items

  โดยทั่วไปใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวันหมดอายุเร็ว หรือที่เรียกกันทั่วไป
  ว่า "สินค้ารายวัน" กลุ่มของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มักจะเห็นได้ในร้านสะดวกซื้อ
  และซูเปอร์มาร์เก็ต บรรจุภัณฑ์นี้ต้องใช้งานง่าย ในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ
  ของอาหารให้สดใหม่
  • Frozen Lunch Box
  • Ice Cream
  • Pizza

  Products for refrigeration and freezing

  บรรจุภัณฑ์นี้ ใช้กันทั่วไปสำหรับการถนอมอาหาร ซึ่งจะพิจารณาถึงวันที่หมด
  อายุและการป้องกันอาหารภายในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เราให้ความ
  สำคัญ โดยเราจะคำนึงถึงสภาวะการแปรรูปของอาหาร บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้
  มักใช้สำหรับสินค้าแช่เย็น และสินค้าแช่แข็ง
  • Snack
  • Candy
  • Noodles

  Lamination products

  บรรจุภัณฑ์อาหาร สำหรับขนมขบเคี้ยวที่ทำจากข้าวและขนมขบเคี้ยวอื่นๆ
  ต้องใช้ฟิล์มชนิดต่าง ๆ ในการผลิต เพื่อป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน
  หรือไอน้ำเพื่อป้องกันแสง หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ ฟิล์มหนึ่ง
  ชนิดอาจมีคุณสมบัติเพื่อปกป้องสินค้าในหีบห่อ
  • Boiling / Retort Sausage
  • Refill Pouch
  • Pet Food

  Functional Products

  เราสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปทรงกลมและทรงเหลี่ยมตามความเหมาะสม
  ของประเภทสินค้าและวิธีการใช้ของตัวสินค้า โดยการใช้เทคนิค Laminate
  คู่กับการออกแบบให้ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งาน

HEAVY DUTY

PACKAGING

  • Chemical
  • Food
  • Agricalture
  • Construction

  Flexible container bag

  เกษตรกรรมและการก่อสร้างกลุ่มบริษัทในเครือของ Nihon Matai มีส่วนแบ่ง
  การตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนขนาดใหญ่ และมีคุณภาพสูง
  มีความสะอาดมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่
  สมบูรณ์แบบ รามีฐานการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและทั่วเอเซีย สำหรับบรรจุภัณฑ์
  ชนิดอ่อนขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลาย
  • Home
  • Agricalture
  • Construction

  Laminated Cloth

  ผ้าลามิเนท คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากการเคลือบติดกับพลาสติกฟิล์มต่าง ๆ ไว้กับ
  ผ้าที่ทำจากเส้นด้ายแบน (วัสดุโพลีโอเลฟิน) เพื่อให้มีรูปแบบการทำงานที่
  เปลี่ยนไป และสามารถใช้ในงานที่หลากหลายประเภท เช่น ใช้ในงานก่อสร้าง
  ใช้ในการเกษตร และวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์
  • Steel
  • Non-ferrouse
  • paper

  Paper Core

  แกนกระดาษถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้งาน
  สำหรับ "งานม้วน” “งานห่อ” “งานป้องกันความเสียหายของสินค้า” มีการใช้งาน
  ได้หลากหลาย ตั้งแต่ในครัวเรือน ไปจนถึงงานอุตสาหกรรมตลาดในประเทศ
  ไทย ลูกค้าหลักของเราคือผู้ผลิตเหล็ก
  • Welding Wire
  • Chemical
  • Pharmaceutical

  Fiber drums

  เราใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการผลิตถังไฟเบอร์ ถังไฟเบอร์นี้ใช้สำหรับการ
  ส่งออก ผงเคมี และยา สามารถบรรจุได้ตั้งแต่ 10 ถึง 250 ลิตร
  • Steel
  • Packing
  • Food

  Paper laminate

  เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ของวัสดุที่มีการจัดเรียงในแต่ละขั้นโดย
  การเคลือบวัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่นกระดาษ ฟิล์ม และอลูมิเนียม โดยใช้เม็ดพลาสติก PE หรือ PP เป็นตัวประสาน หรือโดยการเคลือบวัสดุกับ
  เม็ดพลาสติก PE หรือ PP เพื่อเเป็นสารตั้งต้น
  • Medical
  • Paint Protection
  • Electronics

  Urethane film

  แผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นโดยการอัดรีดขึ้นรูปโดยตรงกับเม็ดยางเทอร์โมพลาสติก-
  อิลาสโตเมอร์ ซึ่งไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิธีการการขึ้นรูปด้วยเครื่อง
  คาเลนเดอร์หรือวิธี solution casting ไม่มีสารที่เป็นตัวทำละลาย และเป็นมิตร
  กับสิ่งแวดล้อม ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสารตั้งต้นสำหรับตกแต่งฟิล์ม เช่น ABS
  และ PMMA

CONTACT US

CONTACT